โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมาย เลข  ๙

: ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 9 ตราประจำกรมสามัญศึกษา
 

สัญลักษณ์หู

: แสดงถึงความบ่งพร่องทางการได้ยิน
 

สัญลักษณ์ภาษามือ

: แสดงถึงความเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป
 

อักษรย่อ

: สป.ลบ
 

สีประจำโรงเรียน 

: ฟ้า – แดง