โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ฝ่ายบุคลากร

นายกชกษิดิศ ฟักนุช
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร

นายกชกษิดิศ ฟักนุช
งานวางแผนอัตรากำลัง/งานสรรหา/งานวินัย/งานบำเหน็จฯ/งานส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู

นางสาวอภิญญา ชูชมชื่น
งานประวัติบุคลากร/งานสวัสดิการครู/งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาวกวินนา เชื้อจาด
งานประวัติบุคลากร/งานสวัสดิการครู/งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นางสาวนิชา เที่ยงตรงจิตร์
งานพัฒนาระบบSETบุคลากร