โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และเปิดภาคเรียน 2/2561
19 พ.ค. 61 นักเรียนและผู้ปกครองรับความอนุเคราะห์ในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟัน

นักเรียนและผู้ปกครองรับความอนุเคราะห์ในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจากหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยสโมสรไลออนส์กรุงเทพเอราวัณและโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ค.2561 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป

ณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี


- โมสรไลออนส์กรุงเทพเอราวัณและโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
07 พ.ค. 61 การเปิดการจัดการเรียน-การสอน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

การเปิดการจัดการเรียน-การสอน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 7 พ.ค.2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-700102


คณะครูแต่งกายชุดสีกากี คณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
23 มี.ค. 61 งานกีฬามิตรสัมพันธ์ครูจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้มีการจัดงานกีฬามิตรสัมพันธ์ครูจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันกับคณะครูภายในจังหวัดลพบุรี 
01 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 นครนายกเกมส์ ณ จังหวัดนครนายกโดยมีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 6 มีนาคม 2561 จำนวน 4 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ทรีฑา เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด และแบดมินตัน
28 ก.พ. 61 งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
28 ก.พ. 61 ปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2560
26 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 นักเรียนสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2560