โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับบริจาคหนังสือ (อ่าน 11) 30 พ.ย. 61
ทีมบริหารงานโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี (อ่าน 41) 19 พ.ย. 61
ช่องทางการติดตามเพจของโรงเรียน สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับ (อ่าน 65) 14 ต.ค. 61
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2561 (อ่าน 65) 14 ต.ค. 61
ค่านิยมหลัก 12 ประการ(ภาษามือ) (อ่าน 16) 16 ก.ค. 61
ประชาสัมพันพ์โรงเรียน (อ่าน 11) 16 ก.ค. 61
โครงการส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 (อ่าน 10) 16 ก.ค. 61
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 9 (อ่าน 101) 13 ก.ค. 61
ขอเชิญร่วมงาน ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561และ กิจกรรม (อ่าน 114) 13 ก.ค. 61
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กต.ตร.สภ.บ้านหมี่ ได้นำขนมและน้ำผลไม้ มามอบให้แก่นักเรียน (อ่าน 120) 02 ก.ค. 61
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ไลออนนิสา ร่มจำปา นายกสโมสรไลออนส์โคกสำโรงลพบุรี นำคณะสมาชิก มอบทุนการศึกษาใ (อ่าน 112) 02 ก.ค. 61
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 8 (อ่าน 89) 28 มิ.ย. 61
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 7 (อ่าน 80) 28 มิ.ย. 61
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 6 (อ่าน 78) 28 มิ.ย. 61
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 5 (อ่าน 83) 28 มิ.ย. 61
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 4 (อ่าน 80) 28 มิ.ย. 61
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 3 (อ่าน 81) 28 มิ.ย. 61
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 2 (อ่าน 77) 28 มิ.ย. 61
ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ และสาขาลพบุรี สนับสนุนงบประมาณจัดตั้ง และปรับปรุง “ธนาคารโรงเรีย (อ่าน 125) 18 พ.ค. 61
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีการศึกษา 2561 งวดที่ 1 (อ่าน 145) 09 พ.ค. 61
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 148) 22 เม.ย. 61
นักเรียนและผู้ปกครองรับความอนุเคราะห์ในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจากหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ในวัน (อ่าน 152) 22 เม.ย. 61
เปิดการจัดการเรียน-การสอน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 7 พ.ค.2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป (อ่าน 144) 22 เม.ย. 61