โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมาย เลข  ๙
: ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตราประจำกรมสามัญศึกษา
 
สัญลักษณ์หู
: แสดงถึงความบ่งพร่องทางการได้ยิน
 
สัญลักษณ์ภาษามือ
: แสดงถึงความเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป
 
อักษรย่อ
 สป.ลบ
 
สีประจำโรงเรียน
 ฟ้า – แดง

ต้นไม้ประจำสถานศึกษา  
ต้นราชพฤกษ์