โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

*ตราโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี*
สัญลักษณ์ เลข ๙       :    ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตราประจำกรมสามัญศึกษา


 

สัญลักษณ์ หู              :     แสดงถึงความบกพร่องทางการได้ยิน


 

สัญลักษณ์ ภาษามือ    :    แสดงถึงความเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป

 

.........................................................................................................................................