โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่  ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ระดับชาติ ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่าง วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม "ศิลปล้ำค่า แหล่งวิชานำสมัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ มุ่งก้าวไกลสู่สากล"

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2562,15:55   อ่าน 92 ครั้ง