โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตะกร้าความรู้เคลื่อนที่ และกิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาตะกร้อ
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาตะกร้อ
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาตะกร้อ
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาตะกร้อ
กิจกรรมฝึกอบรมทักษะกีฬาตะกร้อ
กิจกรรมตะกร้าความรู้เคลื่อนที่
กิจกรรมตะกร้าความรู้เคลื่อนที่
กิจกรรมตะกร้าความรู้เคลื่อนที่
กิจกรรมตะกร้าความรู้เคลื่อนที่
กิจกรรมตะกร้าความรู้เคลื่อนที่
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2562,13:05   อ่าน 206 ครั้ง