โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมดำเนินงานโครงการ “ปั่น ปัน รัก” เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมดำเนินงานโครงการ “ปั่น ปัน รัก” เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,14:45   อ่าน 5 ครั้ง