โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 กันยายน 2562 กิจกรรม​วันหยุด​ คุณครูนำนักเรียนพัฒนา​บริเวณโดยรอบหอพักนักเรียนเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ เช่น การจัดชั้นรองเท้า การคัดแยกขยะ เก็บกวาดใบไม้และล้างพื้นใต้ถุนหอพัก เพื่อให้หอพักสะอาด และน่าอยู่ยิ่งขึ้น
กิจกรรม​วันหยุด​ คุณครูนำนักเรียนพัฒนา​บริเวณโดยรอบหอพักนักเรียนเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ เช่น การจัดชั้นรองเท้า การคัดแยกขยะ เก็บกวาดใบไม้และล้างพื้นใต้ถุนหอพัก เพื่อให้หอพักสะอาด และน่าอยู่ยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,15:02   อ่าน 5 ครั้ง