โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 กันยายน ในนามของโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง เจ้าอาวาสวัดพุน้อย จังหวัดลพบุรี ได้เลี้ยงไอศกรีมเพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
ในนามของโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง เจ้าอาวาสวัดพุน้อย จังหวัดลพบุรี ได้เลี้ยงไอศกรีมเพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562,15:06   อ่าน 5 ครั้ง