โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
***แจ้งยอดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อซ่อมอาคารเรียนไม้หลังเก่า*** ขออภัยผู้มีจิตศรัทธา และผู้ปกครองนักเรียนที่กล่าวรายชื่อไม่ครบมา ณ โอกาสนี้

***แจ้งยอดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อซ่อมอาคารเรียนไม้หลังเก่า***
ขออภัยผู้มีจิตศรัทธา และผู้ปกครองนักเรียนที่กล่าวรายชื่อไม่ครบมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2562,12:11   อ่าน 8 ครั้ง