โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. คณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีจัดทำเอกสารปพ.5 โดยพร้อมเพรียงกัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. คณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีจัดทำเอกสารปพ.5 โดยพร้อมเพรียงกัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2562,12:14   อ่าน 10 ครั้ง