โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. คณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี อบรมและทบทวนภาษามือ โดยครูพรศิริ ครูสุกันยา ครูเข็มทอง และครูธรรมรัตน์
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. คณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี อบรมและทบทวนภาษามือ โดยครูพรศิริ ครูสุกันยา ครูเข็มทอง และครูธรรมรัตน์
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2562,12:19   อ่าน 11 ครั้ง