โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี มีการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 ประเมินและวิเคราะห์หลักสูตร โดยนางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวลัดาวัลย์ โสมสะอาด หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น. โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี มีการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 ประเมินและวิเคราะห์หลักสูตร โดยนางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวลัดาวัลย์ โสมสะอาด หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2562,12:23   อ่าน 11 ครั้ง