โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมศึกษาดูงาน​ ห้องSensory room, ห้องกายภาพ​ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมศึกษาดูงาน​ ห้องSensory room, ห้องกายภาพ​ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลจังหวัดลพบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอน แก่โรงเรียนของเราเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,19:45   อ่าน 25 ครั้ง