โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณครอบครัวจีนเท่ห์และเพื่อนๆที่ได้นำขนมนมเนย เพื่อร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ให้เด็กๆของเราได้รับประทาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณครอบครัวจีนเท่ห์และเพื่อนๆที่ได้นำขนมนมเนย เพื่อร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ให้เด็กๆของเราได้รับประทาน
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562,19:49   อ่าน 24 ครั้ง