โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริธรรม ประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริธรรม ประจำสัปดาห์ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,15:57   อ่าน 60 ครั้ง