โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้ไปจำหน่ายกาแฟสดเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ณ ตลาดนัดบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้อุดหนุนกาแฟของเรา
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้ไปจำหน่ายกาแฟสดเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ณ ตลาดนัดบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้อุดหนุนกาแฟของเรา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,15:59   อ่าน 46 ครั้ง