โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 คณะครูหอพักดอกบัวตองโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดหวัดลพบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาหอพักนักเรียนโดยการทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกหอพักนักเรียน และปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งสวนหย่อมเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้สะอาด เรียบร้
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 คณะครูหอพักดอกบัวตองโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดหวัดลพบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาหอพักนักเรียนโดยการทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกหอพักนักเรียน และปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตกแต่งสวนหย่อมเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ให้สะอาด เรียบร้อยและน่าอยู่ยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2563,20:39   อ่าน 36 ครั้ง