โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมโครงการให้ความรู้การป้องกันตนเอง จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี นายอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด แล
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี จัดการอบรมโครงการให้ความรู้การป้องกันตนเอง จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี นายอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนายดนุเดช ศิริวงษ์ตระกูล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.มโน มณีฉายและวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมงานในครั้งนี้
ในการนี้นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี นายอำเภอบ้านหมี่ และผู้ร่วมงานได้เข้าไปตรวจการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ของหอพักนักเรียน ห้องเรียน และสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,22:43   อ่าน 40 ครั้ง