โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่ได้เข้ามาพ่นยากันยุงลาย และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-2019 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมาด้วย ณโอกาสนี้
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่ได้เข้ามาพ่นยากันยุงลาย และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-2019 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมาด้วย ณโอกาสนี้
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,22:45   อ่าน 40 ครั้ง