โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมฝึกซ้อมการแสดงเพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการแสดงชาติพันธุ์บ้านหมี่ เพื่อต้อนรับท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต และคณะทูตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยในวันที่ 14 ก
วันที่ 13 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมฝึกซ้อมการแสดงเพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการแสดงชาติพันธุ์บ้านหมี่ เพื่อต้อนรับท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต และคณะทูตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ลานวัฒนธรรม ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,10:53   อ่าน 157 ครั้ง