โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดการแสดงชาติพันธุ์บ้านหมี่ เพื่อต้อนรับท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต และคณะทูตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยในวันที่ 14 กันยายน 25
วันที่ 14 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดการแสดงชาติพันธุ์บ้านหมี่ เพื่อต้อนรับท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต และคณะทูตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ลานวัฒนธรรม ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,10:55   อ่าน 160 ครั้ง