โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 กันยายน 2563 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้ไปออกร้านกาแฟสดเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 ในพิธีเปิดการแสดงชาติพันธุ์บ้านหมี่ เพื่อต้อนรับท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต และคณะทูตจากสาธารณรั
วันที่ 14 กันยายน 2563 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้ไปออกร้านกาแฟสดเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 ในพิธีเปิดการแสดงชาติพันธุ์บ้านหมี่ เพื่อต้อนรับท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต และคณะทูตจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ลานวัฒนธรรม ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
และในการนี้ขอขอบพระคุณว่าที่ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกอบต.พุคา อ.บ้านหมี่ที่ได้ให้การสนับสนุนออกร้านกาแฟโสตฯปานเลิศ เพื่อให้แขกที่มาร่วมงานได้ดื่มในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,10:56   อ่าน 151 ครั้ง