โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ดำเนินการตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,11:00   อ่าน 172 ครั้ง