โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่​ 21 มกราคม​ 2564 นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้แทนคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับนางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
วันที่​ 21 มกราคม​ 2564 นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้แทนคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับนางวรรณิดา เพ็ชรมณี ศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.ลบ.) ปีงบประมาณ 2564
ทั้งนี้เพื่อชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการฯตามแนวทางอพ.สธ.ให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,23:26   อ่าน 86 ครั้ง