โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่​ 21 มกราคม​ 2564 คุณครูศักดิ์ชัย แซ่อัง และคุณครูสุเมธ ประวัติกล้า ผู้แทนคุณครูโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมเรื่อง โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 205 ตอนบ้านหมี่-ดงพลับ-ม่วงค่อม โดยศูนย์สร้างทางหล่มสักสำนั
วันที่​ 21 มกราคม​ 2564 คุณครูศักดิ์ชัย แซ่อัง และคุณครูสุเมธ ประวัติกล้า ผู้แทนคุณครูโรงเรียน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมเรื่อง โครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 205 ตอนบ้านหมี่-ดงพลับ-ม่วงค่อม โดยศูนย์สร้างทางหล่มสักสำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,23:27   อ่าน 84 ครั้ง