โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 เมษายน 2564 นายธีระศักดิ์ คมสร นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการปฐมนิเทศและฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพ
วันที่ 21 เมษายน 2564 นายธีระศักดิ์ คมสร นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการปฐมนิเทศและฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564,14:10   อ่าน 2 ครั้ง