โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 เมษายน 2564 นายสหรัฐ โสภี นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ ภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล กับกลุ่มเซ็นทรัลและโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา โดยจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยร
วันที่ 21 เมษายน 2564 นายสหรัฐ โสภี นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ ภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล กับกลุ่มเซ็นทรัลและโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา โดยจัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยราชสุดา และ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564,14:11   อ่าน 2 ครั้ง