โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น ที่ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ​รวมมูลค่า70,000 บาทในการตีเส้นและทำป้ายจราจรในโรงเรียน ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น ที่ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ​รวมมูลค่า70,000 บาทในการตีเส้นและทำป้ายจราจรในโรงเรียน
ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564,14:12   อ่าน 2 ครั้ง