โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 มกราคม 2565 นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการประเวศ ทั่งจันทร์แดง ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี และผู้อำนวยการชัยพร พันธ์น้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต6 จ
วันที่ 6 มกราคม 2565 นายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการประเวศ ทั่งจันทร์แดง ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี และผู้อำนวยการชัยพร พันธ์น้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต6 จ.ลพบุรี
เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณท่านที่ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนกับทางโรงเรียนที่ดีเสมอมา ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,15:14   อ่าน 111 ครั้ง