โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้จัดงานวันปีใหม่สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการจับฉลากของขวัญ และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้จัดงานวันปีใหม่สำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการจับฉลากของขวัญ และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,15:15   อ่าน 118 ครั้ง