โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี มีความ
วันที่ 7 มกราคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณ ทีมแพทย์ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,15:20   อ่าน 111 ครั้ง