โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล เรื่อง การเงินบัญชีพัสดุ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณโรงเรียนเพชรบุรีปั
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล เรื่อง การเงินบัญชีพัสดุ
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ขอขอบคุณโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงาน การเงินบัญชีพัสดุ
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,16:05   อ่าน 192 ครั้ง