โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ตรวจรับงานก่อสร้าง(งานโรงจอดรถยนต์) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พุคา เป็นประธานกรรมการตรวจรับ นางสาวพาสุข เกียรติ์อนันต์ชัย นายศักดิ์ชัย แซ่อัง ครูโรงเรีย
โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ตรวจรับงานก่อสร้าง(งานโรงจอดรถยนต์) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ฤทธิ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พุคา เป็นประธานกรรมการตรวจรับ นางสาวพาสุข เกียรติ์อนันต์ชัย นายศักดิ์ชัย แซ่อัง ครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการ
ควบคุมงานโดย นายสุเมธ ประวัติกล้า และนายณัฐวุฒิ พงษ์สุระ ครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,16:07   อ่าน 203 ครั้ง