โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี จำนวน 58 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ป้องกัน Covid-19 ณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัด
วันที่ 22 มีนาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี จำนวน 58 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ป้องกัน Covid-19 ณ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลบ้านหมี่มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,16:08   อ่าน 199 ครั้ง