โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ แทนคุณ และนายณัฐวุฒิ พงษ์สุระ ครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ แทนคุณ และนายณัฐวุฒิ พงษ์สุระ ครูโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา จังหวัดนครนายก
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,14:21   อ่าน 14 ครั้ง