โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดย ดร.สุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดย ดร.สุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายชนะ ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศวรรณ จันทร์ลบ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อวางแผน เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมรับนโยบายจากผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,14:28   อ่าน 14 ครั้ง