โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองเดือนกันยายน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
งบทดลองเดือนมิถุนายน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
งบทดลองเดือนพฤษภาคม
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
งบทดลองเดือนกรกฎาคม
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
งบทดลองเดือนสิงหาคม
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
งบทดลองเดือนเมษายน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 64
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (พี่เลี้ยงประจำเรือนนอน)
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ(พี่เลี้ยงประจำหอนอน) จำนวน3อัตรา
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปี 2564 งวดที่ 1
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปี 2564 งวดที่ 2
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปี 2564 งวดที่ 3
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปี 2564 งวดที่ 4
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปี 2564 งวดที่ 5
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปี 2564 งวดที่ 6
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 อัตรา
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับ
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 64
แบบติดตามแผนงานโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 64