โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
  ตำบลบางกะพี้  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 036700102
พนักงานราชการ

นางสาวนิภาพรรณ มั่งงาม
พนักงานราชการ

นาวสาวเข็มทอง หรุ่นเลิศ
พนักงานราชการ

นาวสาวศิริพร ศรีทอง
พนักงานราชการ

นางสาวกวินนา เชื้อจาด
พนักงานราชการ
อีเมล์ : kikkavinna1937@gmail.com

นายนิวัฒน์ คิรีเขียว
พนักงานราชการ
อีเมล์ : niwat1020@gmail.com

นางสาวสุกันยา ไทยเจริญ
พนักงานราชการ
อีเมล์ : pooklovely22@hotmail.com

นางสาวสุทธิดา ศรีเรืองพันธ์
พนักงานราชการ
อีเมล์ : s.srirungpan@gmail.com

นางสาวกานดา เงางาม
พนักงานราชการ
อีเมล์ : Ngaongam1112@gmail.com

นายณัฐกิตต์ ปริมาณ
พนักงานราชการ
อีเมล์ : nattakidra@gmail.com

นางสาวกวิสรา ภูมิพลับ
พนักงานราชการ

นายอิทธิพร แสวงหา
พนักงานราชการ

นางสาวอัจฉรินทร์ ศักดิ์นิธินนท์
พนักงานราชการ

นายณัฐวุฒิ พงษ์สุระ
พนักงานราชการ